Добродојдовте во системот за пријавување на проблеми на
Општина Илинден


полињата означени со ѕвезда се задолжителни
Населено Местo *
Проблем *
Полно име *
Адреса *
Е-маил
Телефон *
Мобилен
Контактирајте ме по: телефон   електронска пошта
Прикачи Слика
Опис на проблемот *


Општина Илинден тел: 02/2571-703, 02/2571-704 факс: 02/2573-515